بيشتر
جمعه 4 خرداد 1403  

معرفی رئیس

اداره توسعه ومنابع فیزیکی و امور عمرانی.

مهندس علی میرشکاک
سمت: رئیس اداره توسعه منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی
تحصیلات: کارشناسی ارشد عمران
تلفن مستقیم: 06153384017  داخلی 12
ایمیل:  www.daftarfaniabadan94@gmail.com

شرح وظایف :
 •نظارت عالیه بر کلیه امور ساختمانی و تأسیساتی مراکزتحت پوشش دانشکده

نظارت بربهسازی و نگهداشت منابع فیزیکی دانشکده با تیم تخصصی کارشناسی
نظارت بر اجرای کلیه ساخت و سازها و نگهداری منابع فیزیکی ازطریق دفتر فنی دانشکده
نظارت بر امور پیمان و انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت
مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد توسعه بناها و نگهداشت تاسیسات مراکز تحت پوشش دانشکده