جمعه 4 خرداد 1403  

معرفی سرپرست دستگاه نظارت

معرفی سرپرست دستگاه نظارت.

 
نام و نام خانوادگی :  مهندس عنایت اله بابایی 

·         سمت سازمانی  :معاون فنی و اجرایی ، سرپرست دستگاه نظارت
·
         مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد عمران
·
         شرح وظایف : نظارت بر پروژه های عمرانی   


شماره تماس:  53384017-061

 شماره داخلی: 16