جمعه 4 خرداد 1403  

معرفی سرپرست تاسیسات

اداره منابع فیزیکی و امور عمرانی.

 نام و نام خانوادگی:مهندس علی بقایی 

·  سمت : مسئول گروه برق و  تاسیسات


·
 مدرک تحصیلی : کارشناس برق قدرت  
  .  شرح وظایف : متره و  برآورد پروژه - نظارت بر پروژه های عمرانی   نظارت بر طراحی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی پروژه ها - کنترل نقشه های تاسیساتی -نظارت بر روند اجرای تاسیسات  پروژه ها
تلفن مستقیم: 06153384017  داخلی 18
تماس : 09103812595