بيشتر
جمعه 4 خرداد 1403  

تماس با ما

اداره منابع فیزیکی و امور عمرانی.

شماره تماس:  53384017-061

 شماره داخلی: 1    ( دفتر ریاست اداره منابع فیزیکی دانشگاه)


ایمیل دفتر:   daftarfaniabadan94@gmail.com